آموزش زبان ترکی آذربایجانی

نوع رسانه
2:02
تفاوت تلفظ حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجانی

تفاوت تلفظ حروف صدادار در زبان ترکی آذرب...

1,710 بار مشاهده شده
37 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
حروف صدادار در زبان ترکی به دو دسته تقسیم میشوندد ۱- قالین (۱ضخیم) ۲- اینجه (ظری...
نوع رسانه
5:51
حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجانی

حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجانی

1,745 بار مشاهده شده
36 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
حروف صدادار در زبان ترکی به دو دسته تقسیم میشوند: 1- قالین (ضخیم) 2- اینجه (ظریف...
نوع رسانه
1:06
اعداد یک تا ده به زبان ترکی آذربایجانی

اعداد یک تا ده به زبان ترکی آذربایجانی

6,645 بار مشاهده شده
35 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
آموزش زبان ترکی آذربایجانی اعداد یک تا ده به زبان ترکی آذربایجانی در این قسمت تل...
نوع رسانه
2:43
اسامی میوه ها در زبان ترکی آذربایجانی - قسمت اول

اسامی میوه ها در زبان ترکی آذربایجانی -...

1,904 بار مشاهده شده
33 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
در این قسمت اسامی چندین میوه در زبان ترکی آذربایجانی آورده شده است مثل : آلما سی...
94 94
جزئیات
توسط bilgin tabriz
1,219 بار مشاهده شده
4 تا رسانه