آموزش زبان ترکی آذربایجانی

نوع رسانه
2:02
تفاوت تلفظ حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجانی

تفاوت تلفظ حروف صدادار در زبان ترکی آذرب...

5,546 بار مشاهده شده
71 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
حروف صدادار در زبان ترکی به دو دسته تقسیم میشوندد ۱- قالین (۱ضخیم) ۲- اینجه (ظری...
نوع رسانه
5:51
حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجانی

حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجانی

5,644 بار مشاهده شده
71 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
حروف صدادار در زبان ترکی به دو دسته تقسیم میشوند: 1- قالین (ضخیم) 2- اینجه (ظریف...
نوع رسانه
1:06
اعداد یک تا ده به زبان ترکی آذربایجانی

اعداد یک تا ده به زبان ترکی آذربایجانی

25,178 بار مشاهده شده
72 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
آموزش زبان ترکی آذربایجانی اعداد یک تا ده به زبان ترکی آذربایجانی در این قسمت تل...
نوع رسانه
2:43
اسامی میوه ها در زبان ترکی آذربایجانی - قسمت اول

اسامی میوه ها در زبان ترکی آذربایجانی -...

6,585 بار مشاهده شده
66 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
دسته بندی دسته بندی نشده
در این قسمت اسامی چندین میوه در زبان ترکی آذربایجانی آورده شده است مثل : آلما سی...
139 139
جزئیات
توسط bilgin tabriz
3,154 بار مشاهده شده
4 تا رسانه