نوع رسانه
4:23
Adina-nazina bax sənبازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم...

Adina-nazina bax sənبازیرنویس زبان ترکی...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
-nazina(Adina)bax sən-بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وتصویروویدئو...
58 0
1,411 بار مشاهده شده
نوع رسانه
4:30
sari köynəkبازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وتصویروویدئو...

sari köynəkبازیرنویس زبان ترکی آذربایجان...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وتصویروویدئو...yellow shirts- http: bi...
67 0
829 بار مشاهده شده
نوع رسانه
4:56
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وویدئووتصویر...Gecələr

بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیل...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وتصویروویدئو...بازیرنویس ترکیhttp://bi...
59 0
1,269 بار مشاهده شده
نوع رسانه
4:04
Dərdımı Yazmışamبازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن تصویروفیلم وویدئو...

Dərdımı Yazmışamبازیرنویس زبان ترکی آذرب...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وویدئووتصویر...Dərdımı Yazmışam-dərdım...
70 1
1,101 بار مشاهده شده
نوع رسانه
5:24
Qızıl Gülümبازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وویدئووتصویر...

Qızıl Gülümبازیرنویس زبان ترکی آذربایجان...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن ویدئووتصویروفیلم...Qızıl Gülüm-qızıl gülüm-...
61 0
1,075 بار مشاهده شده
نوع رسانه
7:52
بطورکامل خان ننه استادشهریارxannənə hayanda qaldinبازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی

بطورکامل خان ننه استادشهریارxannənə haya...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وتصویروویدئو...بطورکامل خان ننه استادش...
53 0
1,101 بار مشاهده شده