نوع رسانه
4:42
ویدئوویرایش شده ی من3

ویدئوویرایش شده ی من3

جزئیات
توسط bilgin tabriz
نمایش عکس هابصورت اسلاید qari körpüsində danışıq telefon Dalinda qəbir daşı kəsə...
21 0
971 بار مشاهده شده
نوع رسانه
1:03
ویدئوویرایش شده ی من2

ویدئوویرایش شده ی من2

جزئیات
توسط bilgin tabriz
نمایش عکس هابصورت اسلاید qari körpüsində danışıq telefon Dalinda qəbir daşı kəsə...
11 0
1,013 بار مشاهده شده
نوع رسانه
17:10
ویدئوویرایش شده ی من1

ویدئوویرایش شده ی من1

جزئیات
توسط bilgin tabriz
نمایش عکس هابصورت اسلاید qari körpüsində danışıq telefon Dalinda qəbir daşı kəsə...
21 0
1,188 بار مشاهده شده
نوع رسانه
47:36
حضرت یوسف(ع)به ترکی آذربایجانی

حضرت یوسف(ع)به ترکی آذربایجانی

جزئیات
توسط bilgin tabriz
qari körpüsində danışıq telefon Dalinda qəbir daşı kəsən Bəhram adi olan Bir ışt...
28 0
1,056 بار مشاهده شده
نوع رسانه
2:48
سکینه دایقیزی نای نای

سکینه دایقیزی نای نای

جزئیات
توسط bilgin tabriz
səkineh Daye qız ı qari körpüsində danışıq telefon Dalinda qəbir daşı kəsən Bəhr...
24 0
1,090 بار مشاهده شده
نوع رسانه
2:56
ترکی آذربایجانی

ترکی آذربایجانی

جزئیات
توسط bilgin tabriz
qari körpüsində danışıq telefon Dalinda qəbir daşı kəsən Bəhram adi olan Bir ışt...
30 0
1,058 بار مشاهده شده