نوع رسانه
4:30
یاواش یری رحیم شهریاریyavaş yeriبازیرنویس زبان ترکی آذربایجان درمتن فیلم...
ویژه شده

یاواش یری رحیم شهریاریyavaş yeriبازیرنوی...

2,429 بار مشاهده شده
142 1
جزئیات
توسط bilgin tabriz
زیرنویس درمتن وویدئو... qarı körpü sində danışıq telefön Dalında qəbir daşı kəsə...
نوع رسانه
1:00
نطق دکترپزشکیان درمورداصل15قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ویژه شده

نطق دکترپزشکیان درمورداصل15قانون اساسی ج...

3,430 بار مشاهده شده
65 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
نطق دکترپزشکیان درمورداصل15قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نوع رسانه
2:25
بازیرنویس ترکیhttps://sonalver.com-vay dünya-https://ilkalver.com

بازیرنویس ترکیhttps://sonalver.com-vay d...

1,800 بار مشاهده شده
77 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن تصویروفیلم وویدئو... https://sonalver.com-v...
نوع رسانه
4:54
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانیcanım qurban-http://sonalver.com

بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانیcanım qurb...

1,805 بار مشاهده شده
62 1
جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وویدئووتصویر... https://sonalver.com-c...
نوع رسانه
6:44
əlo mənim leylam  بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی

əlo mənim leylam بازیرنویس زبان ترکی آذر...

1,849 بار مشاهده شده
71 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
əlo mənim leylam بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن تصویرویدئووفیلم...
نوع رسانه
9:07
Quran öyrənirəm2 http:sonalver.com

Quran öyrənirəm2 http:sonalver.com

1,697 بار مشاهده شده
62 0
جزئیات
توسط bilgin tabriz
Quran öyrənirəm2 http:sonalver.com