نوع رسانه
4:30
یاواش یری رحیم شهریاریyavaş yeriبازیرنویس زبان ترکی آذربایجان درمتن فیلم...

یاواش یری رحیم شهریاریyavaş yeriبازیرنوی...

ویژه شده
جزئیات
توسط bilgin tabriz
زیرنویس درمتن وویدئو... qarı körpü sində danışıq telefön Dalında qəbir daşı kəsə...
171 1
3,998 بار مشاهده شده
نوع رسانه
1:00
نطق دکترپزشکیان درمورداصل15قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نطق دکترپزشکیان درمورداصل15قانون اساسی ج...

ویژه شده
جزئیات
توسط bilgin tabriz
نطق دکترپزشکیان درمورداصل15قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
93 0
6,254 بار مشاهده شده
نوع رسانه
2:25
بازیرنویس ترکیhttps://sonalver.com-vay dünya-https://ilkalver.com

بازیرنویس ترکیhttps://sonalver.com-vay d...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن تصویروفیلم وویدئو... https://sonalver.com-v...
106 0
3,179 بار مشاهده شده
نوع رسانه
4:54
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانیcanım qurban-http://sonalver.com

بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانیcanım qurb...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن فیلم وویدئووتصویر... https://sonalver.com-c...
90 1
3,144 بار مشاهده شده
نوع رسانه
6:44
əlo mənim leylam  بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی

əlo mənim leylam بازیرنویس زبان ترکی آذر...

جزئیات
توسط bilgin tabriz
əlo mənim leylam بازیرنویس زبان ترکی آذربایجانی درمتن تصویرویدئووفیلم...
101 0
3,208 بار مشاهده شده
نوع رسانه
9:07
Quran öyrənirəm2 http:sonalver.com

Quran öyrənirəm2 http:sonalver.com

جزئیات
توسط bilgin tabriz
Quran öyrənirəm2 http:sonalver.com
90 0
2,954 بار مشاهده شده