تضادِّبین وحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باکیان ملّی ومصالح ملّی

تضادِّبین وحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باکیان ملّی ومصالح ملّی:

زبان مادری(زبان های محلّی وقومی ونژادی ومردمی ومذهبی...)چه منافاتی باوحدت وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وکیان ملّی ومصالح ملّی...دارد... .

اصول وفصول فراموش شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ضدّیّتی باکیان ملّی ومصالح ملّی ووحدت...دارد... .

کلِّ خاکِ مقدَّس ایران یعنی تمام اقوام ایران است...بنابراین ایران یعنی همه ی مردم ایران است... .پس بایدحقوق عموم ملَّت ایران مدنظرباشد... .ازترک تاکردوازلرتابلوچ وازعرب تافارس وازفارس تاعموم اقوام نژادی وقومی ومحلّی وزبانی ومردمی وهمه ی اقشارملَّت ومذهبی...بطوریکسان باشد... .

اصل پانزدهم:

زبان وخطِ رسمی ومشترک مردم ایران   فارسی است.اسنادومکاتبات ومتون رسمی وکتب درسی بایدبااین زبان وخط باشدولی استفاده اززبان های محلِّی وقومی درمطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس ادبیّات آنها درمدارس،درکنارزبان فارسی     آزاداست.

اصل نوزدهم:مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد،زبان وماننداینها سبب امتیاز نخواهدبود.

 


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما