معرفی کتاب های کمیاب:آذری یازبان باستان آذربایجان(احمدکسروی تبریزی)-فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکترصدیق)

معرفی کتاب های کمیاب:آذری یازبان باستان آذربایجان(احمدکسروی تبریزی)-فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکترصدیق):

واینک کتاب فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکتر

صدیق):

1.زبان وپیدایش آن     1-1.تعریف زبان    زبان یک دستگاه پیچیده ای است که میان انسان هاتفهیم وتفاهم ایجادمی کند.زبان شناسان آن راوسیله ی انسیّت وسیستم مفاهمه میان انسان هانام داده اند.امّاازآن جاکه میان دیگرجانداران وگیاهان نیزدستگاه های مرئی ونامرئی مفاهمه وجوددارد،نمی توان تعریف زبان رابه "سیستم مفاهمه میان انسان ها"محدودکرد.به سبب اسرارخفته ونامکشوف درخلقت این دستگاه به هم پیچیده،هنوززوداست که بشرتعریف کاملی ازاین پدیده ی طبیعی واجتماعی به دست دهد.سرانجام،امروزه زبان راحاصل وقالب اندیشه ی انسانی،حاصل تکامل اجتماعی وحاصل انسان واجتماع وروابط متقابل آن دومی دانندکه نمادموقعیَّت وارزش آدمی درجهان است.

معرفی کتاب های کمیاب:آذری یازبان باستان آذربایجان(احمدکسروی تبریزی)-فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکترصدیق):

واینک ادامه ی کتاب فرضیّه ی زبان آذری وکسروی(دکترصدیق):

 


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما