بستن کمربند ایمنی وگذاشتن کلاه ایمنی در داخل اتوبوس های شرکت واحد

http://bilgin-tabriz.ir/public_html/filesبستن کمربندایمنی وگذاشتن کلاه ایمنی درداخل اتوبوس های شرکت واحدوکلیّه ی اتوبوس هاومینی بوس هاوون هاواتومبیل هاوتاکسی هاوموتوسیکلت هاودوچرخه هاوسایروسائط نقلیّه ی دیگر...(کلیّه ی وسائط نقلیّه ی زمینی وهوائی ودریائی...وقطارشهری(مترو...)وقطاربین شهری...)؛برای همه ی سرنشین های عقبی؛اجباری گردد... حتی همه ی سرنشین های جلوئی...هم...اجباری شود...  --کمربند ایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی- ایمنی   -کلاه ایمنی- کمربندایمنی --کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی-کلاه ایمنی-کمربندایمنی باتشکرازمسئولان زحمت کش... .

قطع نخاعی هاوفلج کامل ها:امیددوباره به زندگی پیداکردند.

وامیدبه حیات دوباره...درآنها...زنده شد... .

 بستن کمربندایمنی وگذاشتن کلاه ایمنی درداخل اتوبوس های شرکت واحدوکلیّه ی اتوبوس هاومینی بوس هاوون هاواتومبیل هاوتاکسی هاوموتورسیکلت هاودوچرخه هاوسایروسائط نقلیّه ی دیگر...؛برای همه ی سرنشین های عقبی؛اجباری گردد... حتی همه ی سرنشین های جلوئی...هم...اجباری شود... .این خانم سکینه زارعی زکلیکی فرزندآزاد:درروی تخت؛درمنزلش؛بستری است،وفقط سرودست هایش؛قادربه حرکت است؛یعنی درحقیقت فلج کامل می باشد؛وبقولی؛قطع نخاع است؛ای کاش اوودیگرانی چون او...فرصت استفاده ی بستن کمربندایمنی وگذاشتن کلاه ایمنی درداخل اتوبوس شرکت واحد...را...داشتند... .فلذااجباری کردن بستن کمربندایمنی وگذاشتن کلاه ایمنی بویژه درداخل اتوبوس شرکت واحد...برای همه ی سرنشین ها...چه عقب نشین هاوچه جلونشین ها...؛ازاهم واجبات است؛وضروری به نظرمی رسد...امیداست...موردبذل وتوجه قراربگیرد...باتشکرازمسئولان زحمت کش... .-کمرتصادف کرده-http://bilgin-tabriz.ir/public_html/files

 


چاپ   ایمیل

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما