ماه نامه بین المللی کورپو شماره 70

کورپو Baxış sayı: 810

Azərbaycani-

 

 

لینک دانلود شماره 70 ماه نامه بین المللی کور

پو

-لینک های دانلود71و...درترکی آذربایجانی -مجله و یا ماهنامه «کورپو» که با الفبای لاتین و به لهجۀ تبریز نگاشته می شود و تمامی مطالب آن به زبان ترکی است و از اخبار روز تا مقالات سیاس

ی،اجتماعی و اقتصادی در آن موجود می باشد.مدیر مسئول این مؤسسۀ مطبوعاتی آقای سیدمسعود پیمان بوده و ما قصد داریم در این پست لینک دانلود شماره هفتادم این ماه نامه را برای شما دوستان منتشرنماییم.
لینک دانلود شماره 70 ماه نامه بین المللی کورپو

 

Çap