ماه نامه بین المللی کورپو شماره 71

کورپو Baxış sayı: 833

Azərbaycani-

 

 

لینک دانلود شماره 71 ماه نامه بین المللی کورپو

 

  لینک های دانلود70و...درترکی آذربایجانی-مجله و یا ماهنامه «کورپو» که با الفبای لاتین و به لهجۀ تبریز نگاشته می شود و تمامی مطالب آن به زبان ترکی است و از اخبار روز تا مقالات سی

اسی

،اج

تماعی و اقتصادی در آن موجود می باشد.مدیر مسئول این مؤسسۀ مطبوعاتی آقای سیدمسعود پیمان بوده و ما قصد داریم در این پست لینک دانلود شماره هفتادویکم این ماه نامه را برای شما دوستان منتشر نماییم.

لینک دانلود شماره 71 ماه نامه بین المللی کورپو

 

Çap