دریاچه اورمیه
دریاچه اورمیه

این عکس از دریاچه اورمیه است

دریاچه اورمیه
urmu gölüyəm susuzam

مراقب باشید،چیزهائی راکه دوست دارید،بدست آورید،وگرنه مجبورخواهیدبود،چیزهائی راکه بدست آورده اید،دوست داشته باشید.جورج برنارد.

جورج برنارد

جورج برنارد

برای خود زندگی کنید ، نه برای دیگران

برای خودزندگی کنید؛نه برای دیگران

این عکس متعلق است به حسن آذربایجان

د ریاچه ی اورمیُّه

اورمیاگولی

urmya göli-دریاچه ی ارومیۤه
urmya göli-دریاچه ی ارومیۤه
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

آموزش زبان ترکی آذربایجانی دراسرع وقت

آموزش زبان ترکی آذربایجانی دراسرع وقت